รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านจะแนะ
หมู่ที่ 2 ถนนดุซงญอ-มะนังกาแยง บ้านจะแนะ   ตำบลจะแนะ   อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 96220
เบอร์โทรศัพท์ 073530651
Email : school43s@narathiwat3.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :