ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240314
รหัส Smis 8 หลัก :
  96020121
รหัส Obec 6 หลัก :
  240314
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจะแนะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chanae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านจะแนะ
ตำบล :
  จะแนะ
อำเภอ :
  จะแนะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96220
โทรศัพท์ :
  073530651
โทรสาร :
  073530651
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  school43s@narathiwat3.go.th
เว็บไซต์ :
  www.chanaeschool.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จะแนะ-ช้างเผือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จะแนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.