คณะผู้บริหาร

นายอับดุลรอเปอ สะอุดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0812763742

นางคอยรียะห์ จันทร์สนิท
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมูฮำมัดลุทฟี เจ๊ะมะลี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายฮาซัน ดือราเล็ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา