ปฐมวัย

นางยามีละห์ เซ็ง
ครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวอัสนี อาแว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวรูณี อุมาแม็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวสาลินี บินต่วน
ครู

นางรัชนีกร เจ๊ะสามะแอ
พนักงานราชการ

นางสาวสารีนิง ยูโซ๊ะ
ครูอัตราจ้าง

นางซอบรียะห์ มานิ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวอามีนะห์ ฮายีแวจิ
ครูอัตราจ้าง

นางสาววาตี วาโซะ
ครูอัตราจ้าง