คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางยามีละห์ เซ็ง
ครูชำนาญการ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3
อีเมล์ : yamilahseng20@gmail.com

นางสาวอัสนี อาแว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4
เบอร์โทร : 0847478920
อีเมล์ : asneeawae1978@gmail.com

นางสาวรูณี อุมาแม็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
เบอร์โทร : 0908824424
อีเมล์ : runeeuma23@gmail.com

นางสาวสาลินี บินต่วน
ครู
เบอร์โทร : 0829722672
อีเมล์ : noosaw1988@gmail.com

นางรัชนีกร เจ๊ะสามะแอ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0988640614
อีเมล์ : ragchanok4@gmail.com

นางสาวสารีนิง ยูโซ๊ะ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0986868191
อีเมล์ : sariningyusoh@gmail.com

นางซอบรียะห์ มานิ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0981941621
อีเมล์ : msobriyah@gmail.com

นางสาวอามีนะห์ ฮายีแวจิ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0801725925
อีเมล์ : aminahvaji@gmail.com

นางสาววาตี วาโซะ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0828339328
อีเมล์ : hawateewasoh@gmail.com