กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมาซือลีน่า อาบ๊ะ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0862928067
อีเมล์ : leena.ab2524@gmail.com

นางสาวนิซัยมะห์ กูตูยู
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0622273749
อีเมล์ : nisaimahkutuyu@gmail.com

นายนาซือรี ยูโซ๊ะ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0987209393
อีเมล์ : naseree@hotmail.com

นางสาวนูรฮาฟีซา มะแซ
ครู
เบอร์โทร : 0856747570
อีเมล์ : krufeesa@gmail.com

นางคอลีเย๊าะ เลาะแม
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0653565600
อีเมล์ : kholiyoh.252333@gmail.com

นางฟาตีฮ๊ะ กาเซ็ง
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0636153028
อีเมล์ : fatihahkaseng22@gmail.com

นางสาวมุสลีฮา หะยีกูจิ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0611938820
อีเมล์ : hayikuchimus@gmail.com