กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมาน เละดุวี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกีสมะห์ ดะตอ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางอูมมีกลือซง ลาเต๊ะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวแวนูรีซา แวจิ
ครูชำนาญการ

นางสาวอามีนา ตำหิ
ครูชำนาญการ

นางเพาซานา ดือเร๊ะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4