กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมาน เละดุวี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0980859064
อีเมล์ : smarnleaduwi@gmail.com

นางสาวกีสมะห์ ดะตอ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0843133408
อีเมล์ : bee0843133@gmail.com

นางอูมมีกลือซง ลาเต๊ะ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0895062124
อีเมล์ : ummee2124@gmail.com

นางสาวแวนูรีซา แวจิ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0956975730
อีเมล์ : wanuriza@gmail.com

นางสาวอามีนา ตำหิ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0872861623
อีเมล์ : ameena0102@gmail.com

นางเพาซานา ดือเร๊ะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0878990402
อีเมล์ : phao404620029@gmail.com