กลุ่มสาระฯอิสลามศึกษา

นายมะเซาฟี สะนิ
พนักงานราชการ

นางสาวสูไฮเราะห์ มะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวซาฮีดาห์ เจ๊ะบือราเฮง
ครูอัตราจ้าง

นายรอมลี แมหะ
พนักงานราชการ

นายฮัลมี​ ตาซา
ครูอัตราจ้าง

นายอุสมาน สูดี
ครูอัตราจ้าง

นายอับดุลวาริส บอแงะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางกัลย​รัตน์​ มาฮามะนอ
ครูอัตราจ้าง

นางฟาฆีต๊ะ หมาดมานัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายลุกมาน ยาคอ
ครูอัตราจ้าง

นางอานีซะห์ กาเซ็ง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวฟาฎีละห์ อาแว
ครูอัตราจ้าง

Rahaning taesae
ครูอัตราจ้าง

นางซูไรฮา ซาหีมซา
พนักงานราชการ

นายมะซูมัยด์ มะดีเย๊าะ
ครูอัตราจ้าง