กลุ่มสาระฯอิสลามศึกษา

นายมะเซาฟี สะนิ
พนักงานราชการ

นางสาวสูไฮเราะห์ มะ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0849670176
อีเมล์ : suhairohma30@gmail.com

นางสาวซาฮีดาห์ เจ๊ะบือราเฮง
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0872871537
อีเมล์ : sahidahchebueraheng@gmail.com

นายรอมลี แมหะ
พนักงานราชการ
อีเมล์ : dawudmaeha21@gmail.com

นายฮัลมี​ ตาซา
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0948057427
อีเมล์ : halmee7427@gmail.com

นายอุสมาน สูดี
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0657215869
อีเมล์ : aaa739772@gmail.com

นายอับดุลวาริส บอแงะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0816783132
อีเมล์ : abdwariswaris@gmail.com

นางฟาฆีต๊ะ หมาดมานัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0986912077
อีเมล์ : Fakhitah_o@hotmail.com

นางกัลย​รัตน์​ มาฮามะนอ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0994179353
อีเมล์ : kanyaaratmaha@gmai.com

นายลุกมาน ยาคอ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0936056687
อีเมล์ : Lukmanyk@hotmail.com

นางอานีซะห์ กาเซ็ง
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0898696717
อีเมล์ : anisan2442@gmail.com

นางสาวฟาฎีละห์ อาแว
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0612587682
อีเมล์ : fadeelahawae5@gmail.com

Rahaning taesae
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0979753141
อีเมล์ : rahanitaesae@gmail.com

นางซูไรฮา ซาหีมซา
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0801394300
อีเมล์ : suraiha2008@gmail.com

นายมะซูมัยด์ มะดีเย๊าะ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0875018712
อีเมล์ : masumaidimadiyohh@gmail.com