นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวซูซานา เบนมีนา

นางสาวอัสมะ อาแวยี่งอ

นางสาวต่วนฮายาตี ยอเงาะ

นางสาวอาซียะห์ ตือละแยนา

รุซมีซา แวหะมะ

นางสาวฮาลีเม๊าะ ดอแล๊ะ