กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางรอฮานา ดอเล๊าะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0832308976
อีเมล์ : Rohana232519@gmail.com

นายมะนาวี มาอาโซ๊ะ
ครู
เบอร์โทร : 0936743950
อีเมล์ : nowenbangota@gmail.com

นางสาวรุสนานิง ดือราโอะ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0807129265
อีเมล์ : rusananingdueraoh@gmail.com

นางนุรูอิสามะห์ ยามา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0936182046
อีเมล์ : noot2553@gmail.com

สุุไฮลา ดอเลาะ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0806658736
อีเมล์ : suhailakrula@gmail.com