กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรอฮานา ดอเล๊าะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายมะนาวี มาอาโซ๊ะ
ครู

นางสาวรุสนานิง ดือราโอะ
พนักงานราชการ

นางนุรูอิสามะห์ ยามา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

สุุไฮลา ดอเลาะ