กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอัดลี​ ปาเนาะ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0862880734
อีเมล์ : adlee086@gmail.com

นายเสกสรร ศรีนุ่นวิเชียร
ครู
เบอร์โทร : 0611763408
อีเมล์ : seksan19741974@gmail.com

มาฮีบ๊ะห์ มูซอ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0883939882
อีเมล์ : maheebah.musor@gmail.com

นายมะยูกี หะล๊ะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0895974964
อีเมล์ : keehala@gmail.com