กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัดลี​ ปาเนาะ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเสกสรร ศรีนุ่นวิเชียร
ครูผู้ช่วย

มาฮีบ๊ะห์ มูซอ
ครูผู้ช่วย

นายมะยูกี หะล๊ะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3