กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางยามีล๊ะ เจ๊ะบู
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางรอฮานา มะยูโซ๊ะ
พนักงานราชการ