กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางยามีล๊ะ เจ๊ะบู
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0863294359
อีเมล์ : yamyamla7205@gmail.com

นางรอฮานา มะยูโซ๊ะ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0831930964
อีเมล์ : rohana.m0964@gmial.com