กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

มูนีซัม มาหะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0987428081
อีเมล์ : munisum5440@gmail.com

นางสาวนิอุมมีกัลซุม มามะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0810932866
อีเมล์ : ืniommee@gmail.com

นายรอนิง ลาเต๊ะ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0879692295
อีเมล์ : roning9595@gmail.com