กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

มูนีซัม มาหะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนิอุมมีกัลซุม มามะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายรอนิง ลาเต๊ะ
พนักงานราชการ