กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมารีนี วาแมง
ครูชำนาญการ

นางเจ๊ะรอกายะ หะยีหมัด
ครูชำนาญการ

นางการีมะห์. สือแม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบนาซีร์ สาและ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสูภายูรา​ มือโดรอแม
ครูชำนาญการ