ผู้บริหาร

นายอับดุลรอเปอ สะอุดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจแบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/08/2020
ปรับปรุง 26/02/2021
สถิติผู้เข้าชม 55911
Page Views 73273
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จะแนะ
2 โรงเรียนบ้านกาแย จะแนะ
3 โรงเรียนบ้านปารี จะแนะ
4 โรงเรียนบ้านยะออ จะแนะ
5 โรงเรียนบ้านรือเปาะ จะแนะ
6 โรงเรียนร่วมจิตประชา จะแนะ
7 โรงเรียนบ้านน้ำวน จะแนะ
8 โรงเรียนบ้านไอร์โซ จะแนะ
9 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง จะแนะ
10 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จะแนะ
11 โรงเรียนบ้านละหาร จะแนะ
12 โรงเรียนบ้านน้ำหอม จะแนะ
13 โรงเรียนบ้านดุซงยอ จะแนะ
14 โรงเรียนบ้านแมะแซ จะแนะ
15 โรงเรียนบ้านริแง จะแนะ
16 โรงเรียนบ้านตือกอ จะแนะ
17 โรงเรียนผดุงมาตร จะแนะ
18 โรงเรียนบ้านจะแนะ จะแนะ จะแนะ 073530651
19 โรงเรียนบ้านไอกรอส จะแนะ จะแนะ 073530452
20 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต ระแงะ
21 โรงเรียนบ้านแกแม ระแงะ
22 โรงเรียนบ้านตะโละ ระแงะ
23 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย ระแงะ
24 โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ระแงะ
25 โรงเรียนบ้านสะโล ระแงะ
26 โรงเรียนบ้านบละแต ระแงะ
27 โรงเรียนบ้านบาโง ระแงะ
28 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ระแงะ
29 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ระแงะ
30 โรงเรียนบ้านทำนบ ระแงะ
31 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ระแงะ
32 โรงเรียนระแงะ ระแงะ
33 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู ระแงะ
34 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ระแงะ
35 โรงเรียนบ้านบองอ ระแงะ
36 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ ระแงะ
37 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ ระแงะ
38 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ระแงะ
39 โรงเรียนบ้านปาเซ ระแงะ
40 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ระแงะ
41 โรงเรียนประชาบำรุง ระแงะ
42 โรงเรียนบ้านลาไม ระแงะ
43 โรงเรียนบ้านนิบง ระแงะ
44 โรงเรียนบ้านสิโป ระแงะ
45 โรงเรียนบ้านบ่อทอง ระแงะ
46 โรงเรียนบ้านฮูลู ระแงะ
47 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ ระแงะ
48 โรงเรียนบ้านกาเด็ง ระแงะ
49 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ระแงะ
50 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ระแงะ
51 โรงเรียนบ้านเขาพระ ระแงะ
52 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก ระแงะ
53 โรงเรียนบ้านตราแดะ ระแงะ
54 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ระแงะ
55 โรงเรียนวัดร่อน ระแงะ
56 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง ระแงะ
57 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ ระแงะ
58 โรงเรียนบ้านกาลิซา กาลิชา ระแงะ 085-7992466
59 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา ตันหยงมัส ระแงะ 073-671152
60 โรงเรียนแหลมทองวิทยา ตันหยงมัส ระแงะ 073-530851 และ 0872988219 ผอ.นิคม จันทร์ประดิษฐ์
61 โรงเรียนบ้านสาเมาะ บองอ ระแงะ 073539311
62 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก มะรือโบตก ระแงะ 0-7356-7051
63 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ เจาะไอร้อง
64 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ เจาะไอร้อง
65 โรงเรียนบ้านยานิง เจาะไอร้อง
66 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง เจาะไอร้อง
67 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ เจาะไอร้อง
68 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง เจาะไอร้อง
69 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ เจาะไอร้อง
70 โรงเรียนบ้านตาโงะ เจาะไอร้อง
71 โรงเรียนราชประสงค์ เจาะไอร้อง
72 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ เจาะไอร้อง
73 โรงเรียนบ้านบูกิต เจาะไอร้อง
74 โรงเรียนราชพัฒนา เจาะไอร้อง
75 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 บูกิต เจาะไอร้อง 073645251
76 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 มะรือโบออก เจาะไอร้อง 073544607
77 โรงเรียนบ้านจูโวะ มะรือโบออก เจาะไอร้อง 073515116,0813889391