ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรอบรมคอม
ชื่ออาจารย์ : มูนีซัม มาหะ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,15:15  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูประถมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ
ชื่ออาจารย์ : นายอับดุลวาริส บอแงะ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,10:54  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมดีจัตัล
ชื่ออาจารย์ : นายอับดุลวาริส บอแงะ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,10:51  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางยามีล๊ะ เจ๊ะบู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,16:24  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางรอฮานา ดอเล๊าะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,15:15  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินทักษะด้านดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายมะยูกี หะล๊ะ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,15:03  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..