ผลงานครู
ชื่อผลงาน : อบรมทักษะดิจิทัล หลักสูตรที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางยามีล๊ะ เจ๊ะบู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,12:50  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมทักษะดิจิทัล1
ชื่ออาจารย์ : นายซาวาวี มามะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2563,06:26  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมทักษะดิจิทัล
ชื่ออาจารย์ : นายซาวาวี มามะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2563,06:24  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แอดมินเขต
ชื่ออาจารย์ : นายซาวาวี มามะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2563,06:23  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน แข่งขันประติมากรรม ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางยามีล๊ะ เจ๊ะบู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,22:13  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน แข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางยามีล๊ะ เจ๊ะบู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,22:12  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน แข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางยามีล๊ะ เจ๊ะบู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,22:11  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน แข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางยามีล๊ะ เจ๊ะบู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,22:09  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน แข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางยามีล๊ะ เจ๊ะบู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,22:08  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน แข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางยามีล๊ะ เจ๊ะบู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,22:07  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..